De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Is dat nog nodig, een Vereniging tegen de Kwakzalverij?

02.09.18 07:02 AM Door De Vrije Gedachte
De eerste Vrijdenkersborrel van het seizoen 2018-2019 gaat over kwakzalverij. Op de tweede donderdagavond van de maand organiseren De Vrije Gedachte (DVG) en de ASP (Atheïstisch Seculiere Partij) maandelijks de vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer. Donderdag 13 september 2018 spreekt Catherine de Jong (anesthesioloog): Is dat nog nodig, een Vereniging tegen de Kwakzalverij? Catherine de Jong vertelt waarom de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK), die in 1880 is opgericht, nog steeds niet klaar is met haar werk. De volgende vragen zullen aan bod komen:
  • Waar ligt de grens tussen geneeskunde, alternatieve behandelwijzen en kwakzalverij?
  • Wat doet de vereniging tegen kwakzalvers?
Ook de juridische gevolgen van strijd tegen alternatieve behandelaars worden besproken. Catherine de Jong is naast haar werk als anesthesioloog, secretaris van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) en bestuurslid van de European Council of Skeptical Organisations (ECSO) de koepel van sceptische organisatie in Europa. Heb je vragen over pseudowetenschap en de grenzen van de medische wetenschap kom dan naar de Tafel van de Rede op donderdagavond 13 september 2018 om acht naar de Fermerie te Deventer. Klik hier voor meer informatie.