De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Blog tagged as weigerambtanaar

Het dragen van een kruisje tijdens werktijd valt onder de godsdienstvrijheid en is dus toegestaan. Dat oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dinsdag. Weigerambtenaren en therapeuten die vanwege hun religieuze overtuiging homoseksuele cliënten weigeren komen er echter minder goe...

Tags