De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Blog tagged as godsdienstonderwijs

Openbare basisscholen krijgen vanaf 2015 geen subsidie meer voor godsdienstlessen en humanistisch vormingsonderwijs (HVO). Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben dit in een brief aan de Tweede Kamer gemeld. 'Ouders die toch wensen dat hun kind onderwijs krijgt op een l...

Tags