De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
Namens het Belgische Knack.be stelt Simon Demeulemeester drie vragen over geboortebeperking aan moraalfilosoof en professor emeritus Etienne Vermeersch (Universiteit Gent), zelf een sterk voorstander: "Anticonceptiemiddelen zoals het spiraaltje en de pil moeten kosteloos ter beschikking ge...
22.01.13 07:02 PM - Opmerking(en)

Tags