De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
Israël staat aan de vooravond van een belangrijk moment. De minister van Justitie bereidt een wetvoorstel voor die het afsluiten van een burgerlijk huwelijk in Israël mogelijk moet maken. Tot nu toe kon er alleen getrouwd worden voor de Joodse kerk. Vanuit religieuze kringe...
05.11.13 07:56 PM - Opmerking(en)

Tags