De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
Niet alle humanisten zijn homoseksueel, maar doordat humanisten het recht op zelfbeschikking centraal hebben staan, zijn humanisten per definitie voor de emancipatie vanhomoseksuelen.
08.08.20 02:12 PM - Opmerking(en)
Onder het mom van ‘godslastering’ worden in vele landen atheïsten, humanisten, vrijzinnigen en mensen met een ander geloof dan de staatsgodsdienst vervolgd. Het Humanistisch Verbond wil samen met de International Humanist and Ethical Union (IHEU) tegenwicht bieden, vertelt voorzitter Boris van der H...
21.03.13 05:45 PM - Opmerking(en)

Tags