Satirische website Goedgelovig stopt ermee.

14.01.14 07:06 PM Door De Vrije Gedachte
Binnenkort is Nederland weer een satirische website armer. Dit keer is het  de christelijk satirische site 'Goedgelovig' die ophoudt te bestaan. Op deze webpagina werd het christendom kritisch tegen het licht gehouden. Claims van zieners, genezers en predikers werden onderzocht en weerlegd. De redactie ziet zichzelf echter in herhaling vallen en daarom stopt ze met de site . Op 23 maart valt het doek.