De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Ruimtevaart is flauwekul

19.01.13 12:44 AM Door De Vrije Gedachte
Gustaaf Cornelis, docent wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel, beweert dat (bemande) ruimtevaart luchtfietserij en onnodig prestigevertoon is. Volgens sommigen bevordert bemande ruimtevaart de internationale samenwerking en dus het vredige samenleven. Het is zowat de enige rechtvaardiging die de verdedigers van bemande ruimtevaart nog zouden kunnen aandragen. Want alle andere argumenten zijn erg zwak. Marsreizen, en de voorbereiding daarvan, zijn een regelrechte verspilling van onderzoeksgeld. De uitdaging waar het echt om draait, is het transnationaal samenwerken om de mondiale problemen rechtstreeks aan te pakken. Daar hebben we geld voor nodig, daar hebben we hoogopgeleide mensen voor nodig. Dat geld en die mensen zijn er, maar ze worden helaas ingezet om een achterhaalde jongensdroom na te jagen, aldus Cornelis.