Religie en seks. Een moeizame combinatie

19.11.13 01:40 AM Door De Vrije Gedachte
In TROUW een artikel over boeddhistische monniken die het niet zo nauw nemen met hun gelofte van celibaat en kuisheid en zich vergrijpen aan hun volgelingen. Deze wantoestanden beperken zich niet tot het boeddhisme. Het is van alle religies, zoals we de laatste jaren hebben gemerkt. Priesters en rabbijnen kennen de grenzen, ook al overschrijden ze die soms. Dokters moeten zich houden aan ethische voorschriften. Een zenmeester is soms zowel priester en leraar als therapeut - en soms is hij geen van allen. Dat is misschien nog wel het grootste probleem aldus TROUW. Lees het hele artikel.  Hoe dan ook, het blijft tobben.