De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Moskee-internaten

11.04.13 06:42 PM Door De Vrije Gedachte
Er komt wellicht een eind aan de dubbele kinderbijslagregeling voor mensen die hun kinderen naar een moskee-internaat sturen, alsdus TROUW.   Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken ontraadde eerst de motie van Malik Azmani (VVD). Nu wil Asscher echter binnen enkele weken regelen dat ouders die hun kinderen naar moskee-internaten sturen niet meer in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Hij zei dat woensdag na een debat hierover in de Tweede Kamer. Volgens Azmani worden moskee-internaten indirect gefinancierd via de dubbele kinderbijslag. Ouders die hun kind op een internaat plaatsen, komen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag omdat ze meer kosten hebben Maar volgens Azmani geldt dat alleen voor internaten waar regulier onderwijs plaatsvindt. Volgens de VVD'er maken moskee-internaten geen deel uit van het onderwijssysteem. Asscher wil proberen eerst vrijwillige afspraken te maken met de internaten, maar zal zo nodig met wetgeving komen. De Kamer drong daar woensdag per motie nog eens extra op aan.

De Vrije Gedachte