De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Houd kind thuis bij klassenfoto

11.07.17 09:35 PM Door De Vrije Gedachte
De Haagse rechter heeft € 500 leedvergoeding toegekend aan de moeder die haar kind op het islamitische offerfeest thuishield, waardoor het arme schaap niet op de klassenfoto kwam die toevallig op die dag werd gemaakt - ze had € 10.000 geëist. De rechtsgrond is artikel 11e van de Leerplichtwet die leerling van de plicht tot schoolbezoek vrijstelt indien ‘de jongere wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging verhinderd is de school onderscheidenlijk de instelling te bezoeken.' Het gezag wordt door deze bepaling in de onmogelijke positie gebracht te moeten uitmaken wat de plichten zijn die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Dat moet een overheid niet willen. Gewoon de bepaling schrappen, zoals in de herziene editie van onze brochure 'Houd het geloof erbuiten' zal worden bepleit. Ondertussen kunnen vrijdenkers op grond van hun levensovertuiging voor hun kinderen schoolvrij eisen op dag dat Darwins De oorsprong der soorten uitkwam, de sterfdag van Anton Constandse of 26 oktober, de oprichtingsdatum van De Vrije Gedachte (sinds 1856), de oudste nog bestaande vrijdenkersvereniging ter wereld en natuurlijk op de dag dat de klassenfoto wordt gemaakt. Er is dan vast wel een plicht die voortvloeit uit de levensovertuiging, zodat er schadevergoeding kan worden geëist.

De Vrije Gedachte