De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Arbeiders en wereldverbeteraars

25.07.14 08:28 PM Door De Vrije Gedachte
Datum: vrijdagmiddag 26 september 2014. Locatie: Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht (UvH). Aanvang: 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Toegang: gratis. Aanmelden: verplicht via aanmeldformulier Naar aanleiding van de publicatie van historicus Bert Altena, Machinist en wereldverbeteraar, A.J. Lansen, 1847-1931 organiseren het HHC en Uitgeverij Verloren een symposium getiteld ' Arbeidersen wereldverbeteraars. De uitdagingen van de arbeidersbiografie.' De machinist A.J. Lansen publiceerde tussen 1915 en 1931 zeer veel lange artikelen in de vrijdenkerspers. Kennelijk was hij toen een heel gewaardeerd medestrijder in de vrijdenkersbeweging. Waardoor? In Machinist en wereldverbeteraar, A.J. Lansen, 1847-1931 wordt zijn bijzondere bijdrage aan de vrije gedachte geanalyseerd. Deze biografie laat zien, dat achter de vaak naamloze socialisten van het eerste uur zeer bijzondere mensen schuil konden gaan. Het blijkt dat Lansen in de jaren 1920 een heel leven van waarnemen, overdenken en lezen in zijn stukken legde. Zo vinden we er de vrijmetselaar in terug die hij sinds de vroege jaren 1870 was; de socialist uit 1879 en volgende jaren; de bereisde werkman, die zelfs aan het Panamakanaal gewerkt heeft en de berooide werkman die niet meer aan werk kon komen. Het socialisme en de vrijdenkerij van Lansen waren echter evenzeer op boeken en brochures gebaseerd. Met zijn artikelen probeerde Lansen niet alleen de vrijdenker een meer sociale rol in de samenleving te geven, maar door dit nieuwe sociale vrijdenken ook de socialistische bewegingen op een ander plan te brengen. Het onderwerp lijkt ons heel interessant voor vrijdenkers en atheïsten. We heten u graag welkom op deze informatieve en prikkelende middag. Meld u aan. Voor de prijs (gratis) hoeft u het niet te laten. Tot ziens op vrijdagmiddag 26 september. Programma: 13.30 uur - inloop met koffie en thee 14.00 uur: Bert Altena: Uitgangspunten bij het schrijven van deze arbeidersbiografie. Rudolf Dekker: Van egodocument tot biografie. Johan Frieswijk: De moeilijkheden van een arbeidersbiografie en de biografie van A.J. Lansen. Vincent Stolk: A.J. Lansen en zijn religieus atheïsme in de jaren 1920. 15.30 uur - discussie onder leiding van Bert Gasenbeek. 16.00 uur - verkoop boek en borrel.

De Vrije Gedachte