De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

ANTON CONSTANDSE LEZING 17 NOVEMBER UTRECHT

27.10.18 02:09 AM Door De Vrije Gedachte

Bestel hier uw toegangskaart

"De wereld wordt geregeerd door dwazen, en de dwazen worden geregeerd door angst."

Anton Constandse Lezing 2018

De atheïstisch-humanistische vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte, bestaand sinds 1856, organiseert jaarlijks een lezing ter nagedachtenis van Anton Constandse, gevolgd door de uitroeping van een Vrijdenker van het Jaar. Dit evenement staat altijd garant voor een interessante middag met dit jaar Boris van der Ham welke verkozen is als de Vrijdenker van 2018.

 Programma

14.00   Welkom door Stanley Bakker, voorzitter van De Vrije Gedachte. 14.05   Start van het programma door Marije van Beek

15.30  PAUZE

16.00   Laudatio voor Boris van der Ham "Vrijdenker van 2018" 16.10   Acceptance speech Boris van der Ham 16.30  Jaap van der Laan 16:40  Bert Gasenbeek 16:55  Afsluiting 17.00  Borrel

 Wie zijn de sprekers op de Anton Constandse Lezing?

Marije van Beek

"Marije van Beek (1985) is journalist bij Trouw. Ze groeide op in de Biblebelt en studeerde religiewetenschappen aan de Vrije Universiteit. In de zeven jaar die ze nu voor de krant werkt beschreef ze het geestelijk leven in al zijn facetten. Hoewel streng-gereformeerd opgevoed, gelooft ze zelf niet meer, maar de vraag naar wat anderen zoal geloven houdt haar onverminderd bezig. Zowel goeroes als zwaargereformeerde dominees lieten zich gewillig interviewen. Sinds drie jaar is ze redacteur islam. Ze volgde afvallige moslims die Saudi-Arabië ontvluchtten, en sprak op de straten van Caïro met meisjes die zich tegen hun besnijdenis verzetten. Dit jaar was ze redacteur voor het tv-programma Kijken in de Ziel met religieuze leiders."

Boris van der Ham

"Boris van der Ham (1973) is bestuurder, schrijver, acteur en voormalig Tweede Kamerlid (D66). Als Kamerlid schreef hij de wetten voor afschaffing van het verbod op smadelijke godslastering, voor versoepeling van de winkeltijdenwet op zondag en de wet die de 'enkele-feit'-constructie afschafte waarmee strengreligieuze scholen o.a homoseksuele leraren konden ontslaan. Bij zijn afscheid van de Kamer schonk hij zijn collega’s ‘Het politiek theologisch tractaat’ van de vrijdenker Spinoza. Op www.vrijelezing.nl houdt hij bovendien regelmatig vlogs over humanisme en vrijzinnigheid.

Sinds 2012 is hij onder meer voorzitter van het Humanistisch Verbond en heeft zich ingezet voor de belangen van ex-moslims, wat onder meer resulteerde in twee documentaires – Onder Ongelovigen (2015) en Ongelovig: Vrijdenkers op de vlucht (2016), geregisseerd door Dorothée Forma – en het boek Nieuwe Vrijdenkers: Twaalf voormalige moslims vertellen hun verhaal (2018), dat hij schreef met Rachid Benhammou. Sinds 2018 is hij eveneens bestuurslid van de Internationale Humanisten (IHEU) in Londen."

Jaap van der Laan

Jaap van der Laan is uitgever van de herziene versie van Constandses Grondslagen van het atheïsme. De vrijheid van drukpers is alleen gegarandeerd aan diegenen die zelf een drukpers bezitten." Dit adagium gaat tegenwoordig niet meer op want nu is het bezit van een computer en een printer voldoende om zelf teksten uit te geven. De ontwikkelingen in 'printing on demand' hebben geleid tot het ontstaan van Kelderuitgeverij. Wij graven niet meer verkrijgbare teksten op uit de archieven van de geschiedenis. Teksten die niet vergeten moeten worden, herinneringen van en monumenten voor mensen die hun leven eraan gewijd hebben een rechtvaardiger maatschappij te scheppen.

De Vrije Gedachte