De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
Een wijsgierige discussie, over het gedachtengoed van Immanuel Kant versus het Relativisme, is in Rusland uitgelopen op een schietpartij. In Rostov-on-Don liepen de gemoederen tijdens een discussieavond dermate hoog op dat de opponenten elkaar letterlijk in de haren vlogen. Tijde...
17.09.13 11:07 PM - Opmerking(en)

Tags