De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
In Berlijn heeft de moslima Seyran Ates (54) een liberale moskee geopend. Dit gebedshuis, genoemd naar Goethe en de verlichte denker Ibn-Rush (in verbastering bekend als Averroës, 1126-1198) is voorlopig gehuisvest in een katholieke kerk. De diensten zijn in het Duits. Vrouwen en mannen zitten bij e...
17.06.17 05:34 AM - Opmerking(en)

Tags