De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Blog tagged as evolutie

Hoe is het gedachtengoed van Darwin in reformatorische kringen in Nederland aan het eind van de 19e eeuw ontvangen? Wetenschapshistoricus Ab Flipse heeft in zijn proefschrift 'Christelijke wetenschap' onderzoek hiernaar gedaan. In TROUW een vraaggesprek met Flipse.

Tags