De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
Met een beroep op goddelijke rugdekking zweert een godgelovige de waarheid te spreken of zich aan de verplichtingen van een ambt te houden. De vrije mens verklaart eenvoudig: ‘Dat beloof ik.’ Met deze formule gaat hij zelf achter zijn woorden staan, terwijl de dienaar van het Grote Hersenspinsel all...
25.06.16 09:27 PM - Opmerking(en)

Tags