De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Blog tagged as catechese

Een onzer leden stuitte afgelopen weekend op een interessante website. Deze wilde ik u niet onthouden. “Het is goed je bewust te zijn van het feit dat geloofsbeleving tamelijk abstract is voor veel mensen met PDD-NOS. God is niet concreet aan te wijzen en dat maakt het voor deze mensen lastig....

Tags