De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Blog tagged as besnijdenis

Polderen in humanismeland Nederland. Vrolijke memoires van homohumanist Rob Tielman | Floris van den Berg 
Niet alle humanisten zijn homoseksueel, maar doordat humanisten het recht op zelfbeschikking centraal hebben staan, zijn humanisten per definitie voor de emancipatie van homoseksuelen.
Is het strijken van een wattenstaafje aan de binnenkant van de wang geen aantasting van de lichamelijk integriteit? Het succes van deze methode om DNA te vergaren is gebleken in de zaak Nicky Verstappen, maar een verplichting zou wel eens in strijd kunnen zijn met artikel 11 van de Grondwet, dat de ...
Heleen Dupuis, ethica en voormalig lid van de Eerste Kamer, hoopt dat haar VVD-fractiegenoten in de senaat tegen de donorwet van Pia Dijkstra zullen stemmen. Die zou namelijk een schending betekenen van artikel 11 van de Grondwet, dat de integriteit van het lichaam garandeert. Zo, dus ook van lijken...
In TROUW gisteren een reactie van Jan Michiel Otto op het essay van arabist Maurice Blessing over besnijdenis en islam. Het ligt allemaal veel ingewikkelder dan op het eerste gezicht, aldus Otto. Het is maar net welke interpretatie van de Sharia wordt gebruikt en wie bepalen kan wat ...
De Raad van Europa heeft dinsdag gestemd over een omstreden resolutie inzake rituele besnijdenis en lijfstraffen.  Het ritueel laten besnijden van pasgeboren jongens is een 'aantasting van zijn fysieke integriteit'. Europese staten moeten bij wet vastleggen dat kinderen pas mogen wor...
Naar aanleiding van Zero tolrance Day nog een artikel over besnijdenis van meisjes. Twee feiten. Eén: elk jaar lopen in Nederland veertig à vijftig jonge meisjes het risico besneden te worden. Twee: er is in Nederland nog nooit iemand voor meisjesbesnijdenis veroordeeld. "De strafrechtelijke a...
Vandaag, 6 februari, is door de WHO uitgeroepen tot International Zero Tolerance Day. Een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor vrouwenbesnijdenis. Zo ook in Nederland, althans, in TROUW wel. In Nederland wonen naar schatting 30.000 besneden vrouwen. Daarnaast lopen jaarlijks 40 to...
Een rabbijn in de Duitse stad Hof is gisteren aangeklaagd voor het besnijden van een jong geloofsgenootje. De aanklager, een arts, lijkt aan te sturen op een rechtszaak die vergelijkbaar is met de veelbesproken Keulse zaak: volgens hem heeft Goldberg de jongen lichamelijk letsel bezorgd. Het Openbaa...
De Israëlische president Shimon Peres heeft zijn Duitse ambtgenoot Joachim Gauck donderdag gevraagd zich in te zetten voor het recht op besnijdenis om religieuze redenen. Peres schreef in een brief aan Gauck dat de besnijdenis al duizenden jaren ''centraal staat voor de joodse identiteit en een jood...
Volgens Ron van der Wieken, cardioloog en voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, is de hetze tegen besnijdenis kenmerkend voor de bothied van de tijdgeest. 'Waarom maken de KNMG en epigonen plotseling heel selectief een halszaak van de besnijdenis? Het antwoord is dat zij de...
Dat besnijdenis een verwerpelijke handeling is, zal onder vrijdenkers geen discussie behoeven. Zij schendt de lichamelijke integriteit die artikel 11 van de Grondwet als grondrecht vastlegt. Bovendien schendt zij het grondrecht van de godsdienstvrijheid (artikel 6): die houdt immers ook de vrijheid ...
Foto Reuters De Noorse ombudsman voor de rechten van het kind, dr. Anne Lindboe, heeft een voorstel ingediend om religieuze besnijdenis van kinderen te vervangen door een symbolisch, niet chirurgisch ritueel. Lindboe, van beroep kinderarts, verklaarde dat besnijdenis...
Ouders mogen hun weerloze boreling niet verminken. Waarom mag een joodse vader dan wel de voorhuid van zijn pasgeboren zoontje laten weghalen? In deze nieuwe reeks van de rubriek Denkers in Debat: het nut van religieuze voorrechten. Lees verder op Trouw.nl
Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak in Duitsland, dat jongensbesnijdenis onwettig is omdat ze strijdig is met de onschendbaarheid van het menselijke lichaam, is op 27 juni op Radio 5 een felle discussie gevoerd. In het altijd wat rommelige programma Dichtbij Nede...
Op 26 juni heeft het Amtsgericht Köln uitgesproken dat het om religieuze reden besnijden van een onmondige jongen het toebrengen van lichamelijk letsel is. Het recht van ouders om hun kinderen godsdienstig op te voeden weegt minder zwaar dan het recht van het kind op lichamelijke integriteit. De ui...

Tags