De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Blog tagged as belofte

Met een beroep op goddelijke rugdekking zweert een godgelovige de waarheid te spreken of zich aan de verplichtingen van een ambt te houden. De vrije mens verklaart eenvoudig: ‘Dat beloof ik.’ Met deze formule gaat hij zelf achter zijn woorden staan, terwijl de dienaar van het Grote Hersenspinsel all...

Tags