De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
Kunnen vermogende, invloedrijke particulieren de democratische besluitvorming naar hun hand zetten, zoals wordt beweerd? Sinds de geruchtmakende publicatie van Thomas Piketty over kapitaal hebben liberalen deze discussie weer aangezwengeld. In Trouw een artikel van Patrick ...
25.06.14 07:33 PM - Opmerking(en)

Tags