De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster

29.06.16 06:55 AM Door De Vrije Gedachte
Tijdens de Vrijdenkersborrel Utrecht op maandagavond 4 juli 2016 komen de pastafari bij monde van Dirk Jan Dijkstra vertellen over het ontstaan van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster en hun serieuze en minder serieuze bedoelingen. Aansluitend aan de lezing is er gelegenheid tot vragen. Voor en na de spreker is er ruim gelegenheid voor onderling contact en om met elkaar van gedachten te wisselen. Klik hier voor meer informatie.