De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
Columniste Nelleke Noordervliet heeft in TROUW een artikel geschreven getiteld 'Ieder geloof of ideaal kan sektarisch worden.' Ze erkent dat religie voor velen het leven zin geeft en verrijkt. Ze reageert op een artikel van theoloog Stefan Paas en filosoof Rik Peels in dezelfde krant...
28.10.13 07:51 PM - Opmerking(en)

Tags