De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
Israel wil haar orthodoxe joden bij de samenleving betrekken door ze onder de wapenen te roepen. De zorg van de overheid is dat de charedische joden, die nu ongeveer 10 procent van de bevolking uitmaken, snel zal stijgen in de komende jaren. Deze snel groeiende groep, die zich van de rest ...
29.05.13 06:41 PM - Opmerking(en)

Tags