De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
Weinig moderne filosofen zijn zo invloedrijk als Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). In zijn driehonderdste geboortejaar onderzoekt Trouw de actualiteit van zijn ideeën. Filosofiedocent Yoram Stein, in een vorig leven filosofieredacteur van Trouw, geeft sinds acht jaar op verschillende scholen filoso...
18.06.12 08:34 PM - Opmerking(en)

Tags