Uitgelicht
1/
neofundamentalisme

Neofundamentalistische christenen

1 mei 2014 door

Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat jonge gelovige christenen orthodoxer worden in de leer. Het SCP heeft er al een term voor uitgevonden; neofundamentalisme. ‘Van alle honderd Nederlanders geloven er 22 zonder meer in God. Een bijna even grote groep noemt zich atheïst. De rest, meer dan de helft, bevindt zich daar ... >>


887-De-Vrije-Gedachte-Ernst-Nijsten

Scriptieprijs Vrijdenken 2014

30 april 2014 door

Scriptieprijs Vrijdenken 2014 voor Nederland en Vlaanderen. Heb jij een masterscriptie geschreven in het academische jaar 2012-2013 of 2013-2014? En heb je daarin zeer duidelijk blijk gegeven van vrijdenken, dat wil zeggen een kritisch rationalisme ten aanzien van niet redelijk gefundeerde opvattingen of praktijken? Lees verder, dan maak je misschien ... >>


Apostolen in vroom gezang

Apostolen zijn geen humanisten

9 april 2014 door

‘God is voor ons het mysterie achter de schepping. Dat mysterie krijgt vorm in de aarde en het heelal, maar ook heel nadrukkelijk in de mens.’ Deze geloofsbelijdenis is op de webstek van het Apostolisch Genootschap te vinden. Niettemin meldt de Humanistische Alliantie, een koepel waartoe ook De Vrije Gedachte behoort, parmantig dat het met […] >>Laatste nieuws

Telefooncentraliste

Zomerdienstverlening

18 juli 2014 door

Geachte belangstellende, Gedurende de periode vanaf 21 juli tot en met 17 augustus is de vrijdenkerstelefoon verminderd bereikbaar. Het aantal berichten op onze website en facebookpagina zal ook minder zijn dan gebruikelijk.  We wensen u een heel fijne zomervakantie en ... >>

ramadan-fasting-rules-1

Cel in voor eten en drinken in ramadan

8 juli 2014 door

‘Blijf je nou zeuren over de ramadan?’ was een reactie op mijn vorige stukje op deze webstek. Ja, dat is nodig. In Marokko, dat toch geldt als een betrekkelijk ‘verlicht’ islamitisch land, zijn vijf jongeren veroordeeld tot zes maanden cel omdat ze overdag ... >>

ramadan 2

Houd op met ophef over Ramadan

2 juli 2014 door

Ieder jaar wordt er met veel begrip over het begin van de islamitische vastenperiode bericht, vaak met foto’s van meutes biddende mannen in een moskee. Uitgelegd wordt dat de ramadan de ziel reinigt, zelfbeheersing bijbrengt en begrip voor de armen. Nooit schrijft men dat ... >>

leviathan

Leviathan

25 juni 2014 door

Kunnen vermogende, invloedrijke particulieren de democratische besluitvorming naar hun hand zetten, zoals wordt beweerd? Sinds de geruchtmakende publicatie van Thomas Piketty over kapitaal hebben liberalen deze discussie weer aangezwengeld. In Trouw een artikel van ... >>

God en wetenschap

God bestaat niet, maar ook wel.

2 juni 2014 door

Een 7 jarige jongen, Anco genaamd, heeft een brief gestuurd naar de Universiteit Groningen met vraag of de universiteit eens kan uit zoeken of god al of niet bestaat. Bestaat god wel of niet? Sterrenkundige Peter Barthel heeft de brief beantwoord. Zijn antwoord is in TROUW ... >>

Darwinreligie

Darwin in Nederland

27 mei 2014 door

Hoe is het gedachtengoed van Darwin in reformatorische kringen in Nederland aan het eind van de 19e eeuw ontvangen? Wetenschapshistoricus Ab Flipse heeft in zijn proefschrift ‘Christelijke wetenschap’ onderzoek hiernaar gedaan. In TROUW een vraaggesprek met Flipse. >>