Zege van Darwin en Dawkins

19 januari 2012 door Anton van Hooff

Richard Dawkins en andere godvrije Britse activisten hebben een overwinning behaald in de strijd tegen creationisme en ‘intelligent design’ als alternatieven voor de evolutieleer in het schoolprogramma. Scholen die zulke mythen in plaats van wetenschap aan leerlingen voorzetten verspelen hun staatssubsidie. Onder de fijne christen Blair is er ruimte gekomen voor zogenaamd vrij onderwijs, d.w.z. geloofsscholen. Maar nu heeft het Ministerie van Onderwijs bepaald: funding will be withdrawn for any free school that teaches what it claims are “evidence-based views or theories” that run “contrary to established scientific and/or historical evidence and explanations”.

Bericht in The Guardian 15 januari 2012

 

 

 Litho aan Herman Philipse overhandigd

15 december 2011 door Anton van Hooff

De litho die behoort bij de onderscheiding van Vrijdenker van het Jaar is op 15 december aan Herman Philipse overhandigd.

 

 

 

 

 

 Ongeloofwaardige claims

13 juni 2011 door Anton van Hooff

In zijn opstel over leesvoer voor ongelovigen in Vrij Nederland van 11 juni maakt Carel Peeters een merkwaardig verwijt aan Religie voor atheïsten, geschreven door Alain de Botton.

 

Het ‘had een boek kunnen zijn waarin onder meer stond wat ongelovigen in de loop der eeuwen uit verschillende religies hebben overgenomen, omdat het goed en bruikbaar is gebleken. Een groot deel van de tien geboden bijvoorbeeld.’ Meent Peeters echt dat de mensheid er pas achter kwam dat moord niet zo’n goed idee toen Mozes met Jahweh’s stenen tafels de Sinaï kwam afzeilen? Eerder kan worden waargemaakt dat religie misdaden vergoelijkt en zelfs aanbeveelt als ze maar uit naam van Jahweh, God de Vader of Allah worden bedreven. Men denke maar aan heilige oorlogen, ketterverbrandingen, genocide in het Oude Testament en de moord op de abortusarts George Tiller op 31 mei 2009.

Met instemming begroet Peeters daarentegen Matsiers Het evangelie volgens. Dat neemt onder de ‘seculier geworden vormen van christendom’ allerlei goeds op, zoals internationale gerechtshoven, de grondwet, Artsen zonder Grenzen, De Verklaring van de Rechten van de Mens. Toe maar. Historisch is het wel bevreemdend dat deze heilzame effecten pas na tweeduizend jaar christendom zijn opgetreden. Zullen we het er toch maar op houden dat ze het gevolg zijn van de secularisatie? Daardoor werden mensen niet langer verdoofd door wierook, maar gingen gewoon aan een betere wereld werken.Atheïsmedag 2011: Lekker zonder god

29 mei 2011 door De Vrije Gedachte

 

Center for Inquiry Low Countries & denktank Verlichtingshumanisme presenteren trots de Atheïsmedag 2011: Lekker zonder god. Door de atheïstisch seculier humanistische drie-eenheid: Joep Schrijvers, Dick Metselaar en Floris van den Berg. Gelovigen en ongelovigen zijn van harte welke op dit spektakel van de rede.

NoReligions

Programma:

 

– 13.30-14.00 uur Goddeloze ontvangst
– 14.00 – Opening – Welkom dagvoorzitter
– Interview met Floris van den Berg – Metafysica van de kabouterij
– Videoclip 1: Dick’s keuze
– Lekker atheïsme. Joep Schrijvers – Op zoek naar een seculiere richtsnoer in de moraal.
– Videoclip 2: Dick’s keuze
Over Bentham en Stuart Mill. Hedonisme als richtsnoer
– Interview met Frans van Dongen – Religieuze wetgeving en de Atheïstisch Seculiere Partij (ASP)

– 15.20- 15.45 – Pauze

– Floris van den Berg – Goed zonder god: filosofie voor een betere wereld.
– Anton van Hooff – Column
– Videoclip 3: Dick’s keuze
– Dick Metselaar – Atheïsme in de media
– 17.00 uur – Afsluiting en gratis borrel

Lees verder »De ‘Presseur’ van Rodin

19 mei 2011 door Anton van Hooff

Het viooltje, ‘la pensée’, is niet voor iedereen meer te begrijpen als symbool van De Vrije Gedachte (La Libre Pensée). Soms stelt men een ander icoon voor, bijvoorbeeld De Denker van Rodin. Maar ook die kan op het verkeerde been zetten.

Dat was hem nu: de Denker van August Rodin. Het was in mei 1980 dat ik de befaamde Penseur zag, op de binnenhof van het Musée Rodin in Parijs. In plaats van esthetische ontroering speelde een oneerbiedige inval me parten: zo zat ook iemand op het toilet te drukken!

Sindsdien heeft het beeld alle heiligheid voor mij verloren. Telkens als ik het tegenkom zie niet de Penseur, maar de Presseur: een in zichzelf gekeerde man die het moeilijk heeft met zijn geestelijke stoelgang.

En je komt hem nogal eens tegen. Overal waar aan filosofie wordt gedaan duikt die hardlijvige denker op, bijvoorbeeld als icoon van de Foundation for Critical Thinking en – in gestileerde vorm –  op de banden van de Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Nee, dan een affiche die ik onlangs op een muur in Den Haag zag. Daarop zegt een kat: ‘Er is pas vrijheid als iedereen vrij is.’

 Hoe het antieke Athene vrijdenken leert

8 april 2011 door Anton van Hooffleerschool van het badhuis

19 maart 2011 door Anton van Hooff

Badhuis aan de Daalseweg in Nijmegen, nu een theatertje

Toen ik me als beoogde nieuwe voorzitter aan het bestuur van De Vrije Gedachte voorstelde, noemde ik als een van mijn eigenschappen een enorm rechtvaardigheidsgevoel. Misschien is dat wel geboren in … het badhuis.  In onze Haagse arbeiderswijk hadden de portiekwoningen maar één kraan, in de keuken. Toen we naar de lagere, de ‘grote’ school gingen, bezochten we wekelijks het buurtbadhuis. Natuurlijk maakten we niet gebruik van het dure ‘kuipbad’, nee wij schlemielen namen een ‘stortbad’,  zoals op het kaartje een douche heette. Op donderdag, kostte een kinderkaartje maar een dubbeltje, in het weekeinde vijftien cent. Dus gingen we iedere donderdagmiddag met een bundeltje van handdoek en ondergoed naar school. Om vier uur spurtten we dan naar het badhuis. Dat lag aan de andere kant van een scholencomplex, dat zich om een sportveld uitstrekte. Wij roomse jongetjes legden het dus altijd af tegen de openbare en protestante knapen. Dus zat je een eeuwigheid op te schuiven in een dampige wachtruimte tot je eindelijk aan de kop van de rij en aan de beurt was. Maar ondertussen kon het al half zes zijn geworden. Dan kwamen de mannen van hun werk. Die smoesden wat met de badmeester – waarschijnlijk gaven ze een fooitje of een paar sigaretten –  en mochten vóór! Toen zwoer ik bij mijzelf dat ik als ik groot was, nooit kinderen zo zou achterstellen.

En dat je als fondspatiënt om zeven uur ’s ochtends een uur vóór de deur van de tandarts moest staan blauwbekken, heeft me ook voorgoed tot voorvechter van gelijkheid gemaakt.

Niet alleen als ik zelf oneerlijk word behandeld, steigert alles in me. Ook onrecht begaan aan anderen grijpt me diep aan of het nu begaan wordt aan Palestijnen, Tibetanen, Libiërs of allochtone ‘Medelanders’. Dat het eerlijk moet heeft het badhuis mij geleerd.

 

 In de Zwolse cel mag vrijdenken toch: DVG komt op voor een lid

13 januari 2011 door Anton van Hooff

Op 10 februari 2010 werd aan een lid die in de Penintentiaire Inrichting Zwolle zat, ons maandblad De Vrijdenker onthouden. Volgens de beschikking van de directeur zou uitreiking

‘De handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting’ in gevaar brengen.

(citaat uit de beschikking).

De maatregel deed denken aan de jaren dertig toen militairen en ambtenaren De Vrijdenker niet mochten krijgen en toen aan de Vrijdenkers Radio Omroep de zendtijd werd ontnomen.

Als voorzitter heb ik om opheldering gevraagd: werden soms ook religieuze bladen die voor zoveel geestelijke onrust zorgen, geweigerd? Daarop kreeg ik een als antwoord dat De Vrije Gedachte niet het recht had een beklag in te dienen. Met dit formele antwoord nam ik geen genoegen: op grond van maatschappelijk fatsoen eiste de DVG als afzender een uitleg. Toen werd het stil.

Daarop plaatste ik op HUMAN.nl een blog ‘lectuurcensuur in de gevangenis’ (nog te lezen), stuurde een afdruk naar ‘Zwolle’ en kondigde aan de Kamercommissie voor Justitie op de hoogte te stellen.

Die actie hielp. Prompt kreeg ik een telefoontje: ‘Juridische Zaken PI Zwolle’. ‘PI?’ Oh, de Penintentiaire Inrichting. Ja, er waren dingen fout gegaan. Mijn protest tegen de formele afhandeling was helaas op het verkeerde bureau terechtgekomen – mijn brief was nota bene op naam aan de directeur geadresseerd! Het belangrijkste was dat die weigering indertijd ook op een misverstand berustte.

‘Stuurt u uw blad soms onder gesloten envelop?’

‘Nee, hoor De Vrijdenker is geen seksblad.’

‘Oh, nou ja, dan is het gewoon misgegaan. Wat wilt u?’

‘Een schriftelijke spijtbetuiging.’

Die is er prompt gekomen. De weigering van uitreiking berustte op een misverstand – welk dat nu was bleef ongewis. Na die weigering is het blad gewoon uitgereikt. ‘Nogmaals mijn excuus voor dit eenmalige ongemak. Wij zien dan ook uw tijdschrift, in de toekomst, met belangstelling tegemoet.’

Het deed me plezier het betrokken lid, die inmiddels in een andere ‘inrichting’ verblijft, via een brief op de hoogte te brengen van deze genoegdoening.Hippokrates tegen acupunctuur en andere kwakzalverij tevens aankondiging van de Vrijdenkersdag 14-5-2011: o.a. wat met het proces over Sylvia Millecam tegen Jomanda is gewonnen

11 januari 2011 door Anton van Hooff

antieke medische instrumenten

Artsen beroepen zich graag op Hippokrates (ca. 460 – ca. 370 v.Chr.). Ze denken zelfs dat ze nog steeds zijn beroepseed zweren. In elk geval betekende Hippokrates de doorbraak van de wetenschap in de geneeskunde. Ziektes waren volgens hem echt geen straf van de goden. Ook epilepsie had een natuurlijke oorzaak, ook al leken lijders in goddelijke extase te verkeren als ze een aanval hadden . Daarom heette deze aandoening ‘de heilige ziekte’.  Niets van aan, zegt Hippokrates: ‘Met de zogenaamde heilige ziekte zit het zo; in niets schijnt ze me goddelijker of heiliger te zijn dan andere ziektes, maar haar oorzaak is van dezelfde aard als van andere ziektegevallen.’ En dan geeft de antieke medicus een natuurlijke verklaring. Slijm (flegma) zou zich in de hersenen van een lijder opgehoopt hebben en via de neus een uitweg zoeken. Onzin natuurlijk, maar wel redelijke nonsens. Hippokrates veegt vervolgens de vloer aan met de kwakzalvers die de ziekte voor heilig verklaren.  Deze bedriegers schreven allerlei leefregels voor. Patiënten mochten geen geitenvlees eten, geen zwarte kleren dragen en niet de ene voet op de andere zetten of de ene hand op de andere leggen, want die handelingen werkten beklemmend en veroorzaakten aanvallen.

Medici die nu wetenschappelijk onderzoek zouden doen naar deze ‘beklemmingstheorie’ zouden voor niet goed snik worden verklaard. Maar wat te denken van wetenschappers aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam die onderzoek doen naar het opwarmen van de grote teen? Volgens deze oud-Chinese methode zouden zo stuitbevallingen worden voorkomen. In die teen zou namelijk een acupunctuurpunt zitten.

Zelfs zonder doktersklompen voelt iedereen met gezond verstand aan dat acupunctuur mumbo jumbo is: … veertien  levensbanen in het lichaam … ziekte als een verstoring van het evenwicht tussen yin (vrouwelijk) en yang(mannelijk … prikken met naaldjes om het  verstoorde balans te herstellen.

‘Maar het werkt toch,’ is de bekende tegenwerping van de bedrijvers van ‘complementaire (aanvullende) geneeskunde’. Met dat eufemisme voor kwakzalverij verdedigen zich ook de medici van het Erasmus EMC’ers. Tja, miljoenen zijn ervan overtuigd dat bidden ook heelt. Door dubbelblind onderzoek is inmiddels vastgesteld dat deze ‘therapie’ niet werkt. Maar zij berust tenminste op een theorie: de Allerhoogste zou zich door bidden laten vermurwen. Nee dus.

Acupunctuur heeft zelfs die theoretische basis niet. Dat geven die Rotterdamse medici ook wel toe: ‘Het is niet noodzakelijk om het veronderstelde werkingsmechanisme voor waar te accepteren, OF ZELFS MAAR TE KENNEN, om toch zinvol onderzoek te kunnen doen.’ Zulk onderzoek is dus grabbelen in een ‘black box’: we weten niet wat we onderzoeken en toch onderzoeken we.

Frits van Dam, secretaris van de Vereniging tegen Kwakzalverij, heeft dat medische bedrog in een artikel in NRC Handelsblad aan de kaak gesteld. Natuurlijk valt het hele ‘alternatieve’ circuit woedend over hem heen. Maar Hippokrates heeft het al zo raak gezegd:  ‘Een arts is de vakman die de oorzaken van ziektes moet opsporen en op grond van de oorzaak een behandeling moet uitdenken.’

Het is treurig dat Anno 2011 een Vereniging tegen Kwakzalverij medici moet herinneren aan die Hippokratische beroepsplicht.

De godswaan is wel het voornaamste hersenspinsel dat Atheïstisch-Humanistische Vereniging De Vrije Gedachte (sinds 1856) bestrijdt. Maar zij zet zich ook in voor rationeel wetenschappelijk denken en doen op alle levensterreinen. Daarom moet zij niets hebben van de alternatieve medicijnmannen. De Vrijdenkersdag van 14 mei 2011 in Utrecht zal gaan over allerlei vormen van pseudowetenschap. In het bijzonder op het gebied van het helen.De Vrije Gedachte regio Noord

7 januari 2011 door Jan Bontje

Mededeling / uitnodiging

De Vrije Gedachte regio Noord.
Info:
C.M.H. Lapré, E-mail: c.m.h.lapre@rug.nl

Geachte leden van regio Noord,

Als lid van de Vrijdenkersvereniging de Vrije Gedachte komt men er niet altijd toe, om met elkaar van gedachte te wisselen. De afstand van onze noordelijke regio tot de Randstad, waar de meeste bijeenkomsten plaats vinden, is daarvoor relatief te groot.
Het bestuur wil nu in de behoefte voorzien, door decentraal wat groepen te vormen.

Vrijdagavond 21 januari nodigen wij u graag uit voor de eerste bijeenkomst van DVG regio Noord.

Plaats: Humanistisch Verbond Groningen, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen (C.)
Tijd : 19u30 tot 22u00. (Zaal open vanaf 19u00)

De zaal is met openbaar vervoer goed bereikbaar en in het UMCG of andere parkeergarages kunt U uw auto kwijt. Voor mensen met beperkingen is de zaal goed toegankelijk.

Programma

19u30 Welkom en introductie door Cecile Lapré.

Inleiding: Heeft het leven een zingeving?

Steekwoorden: nut/zin van het leven bezien vanuit het individu; leven vanuit wel/niet hiermee bezig zijn; zingeving; absurdisme; vrijwillig sterven; zelfdoding.

Spreker: Clemens van Haasteren

20u 15 Pauze

20u 40 Discussie in kleine groepjes aan de hand van enige stellingen van Clemens van Haasteren.

21u15 Afronding discussie

De groepjes rapporteren kort waar het bij hen over ging en op welke stellingen ze eventueel antwoorden hebben kunnen formuleren. Zoals u ziet hebben we behoorlijk veel tijd beschikbaar gesteld om met elkaar van gedachten te wisselen.

21u30 Voorbereiding volgende bijeenkomsten.

In principe dachten we om de zes weken een onderwerp aan de orde te stellen.

Data: 4 maart, 15 april, 27 mei, 9 september, 21 oktober en 9 december.

Onderwerpen en inleiders zijn nog niet vastgelegd. Wij staan open voor suggesties.

We hebben voor DVG regio Noord ook een kleine stuurgroep nodig.

Wie stelt zich beschikbaar?

21u50 Sluiting en opruimen zaal.

Met de vriendelijke groeten,

Clemens van Haasteren en Cecile Lapré